משלוח חינם עד הבית

תקנון אתר

תנאים כלליים:

1. השימוש באתר זה והרכישות המתקיימות בו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.
2. אתר Hang-Over.co.il (ע.מ 40659013) משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי לייף סטייל.
3. מחירי המוצרים באתר כוללים מע״מ על פי הדין.
4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
5. תמונות המוצרים המופיעות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את האתר. ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל. מוסכם כי החברה תשתדל להציג באתר תמונות מדויקות ככל האפשר. כמו כן, טעות בתיאור המוצר לא תחייב את האתר.
6. שימוש ו/או רכישה באתר מהווים את הסכמתך לתנאי התקנון. אין לעשות שימוש באתר במידה ואינך מסכים עם תנאי תקנון האתר.
7. לצורך תקנון זה "משתמש" הוא כל אדם, לרבות חברה, הרשאי להשתמש באתר ולבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן:
8. זכאות לשימוש / קניה באתר הינה לכל מי שמלאו לו 18 שנים וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ובבעלותו תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ואשר מילא נאמנה את פרטיו האישיים (כתובת, שם ושם משפחה, טלפון) בעת תהליך הרכישה.
9. אין אנו מתחייבים שהמוצרים מתומחרים על פי המחיר הנמוך ביותר בשוק ואיננו מתחייבים שכל המוצרים המופיעים באתר יהיו במלאי בעת הרכישה.
10.  החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/ או את האפשרות לבצע רכישה באתר למשתמש שהתנהגותו אינה הולמת את תנאי תקנון השימוש.
11. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות עיצוב, גרפיקה, סימני מסחר ולוגו, הנם בבעלות הבלעדית של האתר. חל איסור להעתיק לשכפל, לפרסם או להשתמש בכל דרך בתכנים המופיעים באתר.

הרכישה באתר:

1. כדי לבצע רכישה יש תחילה לבחור את המוצר. עבור כל פריט המוצע באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיעו פרטי המוצר ומחירו. החברה רשאית מעת לעת לעדכן את דף המוצר, להוסיף או להחסיר מוצרים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת.
2. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת תא דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
3. חובה למסור פרטים אישיים נכונים ומדויקים, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה להיחשב כעבירה פלילית בגינה יכולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים. במעמד ביצוע ההזמנה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה כי ההזמנה אושרה.
4. המידע שימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר את החברה לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים ו/או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור של המשתמש לכך.
5. התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיסי אשראי.
6. במקרה בו לא אושרה העסקה יקבל הלקוח הודעה מתאימה ממנהלי האתר.
7. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי בעת סיום ביצוע ההזמנה. במידה ואזל המוצר במלאי או שקיימת בעיה באספקתו, החברה תדאג לעדכן את המשתמש ו/או תהיה רשאית להודיע על ביטול ההזמנה.
8. למען הסר ספק, רק הרישום במחשבי האתר יהווה ראיה להשלמת ההזמנה שנעשתה ע"י המשתמש.

אספקת המוצרים:

1. האתר יספק את המוצרים למשתמש ע"י חברת שילוח עצמאית. אספקת המוצרים תיעשה תוך חמישה ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה, יתכנו זמני אספקה שונים לחלק מהמוצרים. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו שינויים בזמני האספקה.
2. אספקת המוצרים למשתמש כרוכה בתשלום אלא אם כן בעת תהליך הרכישה באתר צוין אחרת.
3. עלות המשלוח נקבעת על פי סוג הרכישה ובהתאם לסכומים המופיעים בעמוד בחירת אפשרות המשלוח. דמי המשלוח ישולמו בנוסף לתשלום בגין המוצר.
4. האתר לא יהיה אחראי לאיחורים בביצוע אספקת המוצרים אשר נגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו .
5. במידה והמוצר לא סופק על פי זמני האספקה המפורטים באתר, על המשתמש ליידע את הספק באופן מיידי.

ביטול עסקת הרכישה:

1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי.
2. ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר. בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר כבר נשלח, כפוף הביטול לכך שהמשתמש יחזיר את המוצר לאתר על חשבונו ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, נמצא באריזתו המקורית וללא נזק או פגם מכל סוג שהוא.

שירות לקוחות:

לכל שאלה לגבי האתר, לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של  החברה בכתובת המייל info@Hang-Over.co.il או בטלפון: 077-5215152.

סודיות המידע:

מנהלי האתר מתחייבים לשמור על סודיות המידע שמסר המשתמש ולא לעשות כל שימוש במידע ולא להעבירו לגורם אחר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, ולצורך שמירת קשר עם המשתמש. מנהלי האתר אינם אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא אשר ייגרם למשתמש או למי מטעמו אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון.

 

0
0
עגלת קניות
העגלה ריקה